top of page

曾繁光

      我的畫是我的發言人。潛意識世界裏的一切荒誕、慾望與幻想,都透過畫面的「前後、虛實、明暗、形式、質感」* 展現。我最好還是收聲。

 

* 註: 陳餘生老師的<十五字真言>。

美麗新世界 20150407
美麗新世界 20151104
美麗新世界 20161001
美麗新世界 20161225
美麗新世界 20170105
美麗新世界 20170111
美麗新世界 20170504B
美麗新世界 20170701

聯絡曾繁光

地址:  Wellness Atelier, 506 Wah Luen Industrial Centre, 14-21,

          Wong Chuk Yeung Street,Fotan, Shatin, Hong Kong

電郵: tsangfk@netvigator.com

 

Thanks! Message sent.

bottom of page